Naar de content

Privacybeleid

Artikel 1 baanaanbod.nl en privacy

De handelsnaam Baanaanbod met de website www.baanaanbod.nl is eigendom van de besloten vennootschap P-services HR group B.V., ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 58262253 en wordt gebruikt door Jigler B.V. en Jigler Uitzenden B.V.

Baanaanbod.nl is een platform waarin werkzoekenden hun interesses voor een baan kenbaar kunnen maken en bedrijven een aanbieding kunnen presenteren. Via onze website bieden wij de wervings- en selectie diensten aan aan werkzoekenden, geïnteresseerden, klanten en potentiële klanten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Artikel 2 Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van ons platform, onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen verschillende en meerdere persoonsgegevens zijn. Zo kunnen wij jouw (gebruikers)naam, maar ook je voor en achternaam, geboortedatum, woonplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, scholing/opleiding/cursussen, functie, motivatiebrief, gegevens uit jouw cv, vragen die jij aan ons stelt en/of meldingen die jij aan ons doorgeeft en/of verdere bijzondere persoonsgegevens, verwerken.

Ook kunnen wij bij een match tussen werkzoekende en bedrijf in aanraking komen met jouw BSN, nationaliteit, burgerlijke staat, IBAN nummer en legitimatiebewijs.

Wij slaan deze persoonsgegevens alleen op wanneer dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. In alle andere gevallen verwijderen we deze gegevens direct.

Artikel 3 Doeleinden

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om jouw sollicitatie te verwerken en voor jou op zoek te gaan naar een geschikte baan.
 • Om je een baan aan te bieden en in dienst te nemen.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt. om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Om onze websites te verbeteren.

Artikel 4 Back-up van (persoons)gegevens

Wij maken back-ups van onze ICT-systemen zodat we ze kunnen herstellen bij een beveiligingsincident. Ook zijn we verplicht jouw persoonsgegevens goed te beveiligen en te kunnen herstellen.

Wij leren van beveiligingsincidenten bij andere organisaties en wij realiseren ons dat ondanks onze inspanningen zo’n situatie ook ons kan overkomen. Wanneer er een beveiligingsincident is of als een ICT-systeem crasht, zullen wij onze gegevens, dus ook jouw persoonsgegevens, herstellen. We lopen dan alle verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen na en zorgen dat wij geen persoonsgegevens herstellen die wij niet mogen bezitten.

Artikel 5 Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou gevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derden die samen met ons de werving en selectie verzorgen voor onze opdrachtgevers.  

Wanneer wij jouw gegevens aan deze derden verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een deurwaarder in het kader van de vraag of er sprake is van een dienstverband of bijvoorbeeld de politie in het kader van onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven.

Artikel 6 Gebruik voor marketingdoeleinden

Wanneer we je persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) kun je je daar altijd weer voor uitschrijven. Je kunt je gemakkelijk afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in onze nieuwsbrief.

Artikel 7 Cookies

Bij het verzamelen  van je gegevens maken we ook gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze Cookieverklaring.

Artikel 8 Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, verdere toegang tot de gegevens is afgeschermd en wij controleren onze veiligheidsmaatregelen regelmatig.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is en hanteren daarvoor de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 9 Websites van derden

Natuurlijk is het logisch dat deze verklaring niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij attenderen je er echter wel op dat wij niet  kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Artikel 10 Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van en je inschrijven bij onze website.

Artikel 11 Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Artikel 12 Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Als je een account hebt, kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzingen. Je kunt een e-mail sturen naar info@baanaanbod.nl of ons tijdens kantooruren bellen op het nummer 0342 – 401 209 als je vragen hebt over de privacyrichtlijnen of wanneer je jouw account en de daarbij behorende gegevens permanent wilt laten verwijderen. Wij zullen voor verwijdering zorgdragen als wij niet op basis van wet- of regelgeving een bewaarplicht hebben. Wij zullen jou informeren over jouw verzoek en de afhandeling daarvan.